Nová kniha je tu!

TENTO TEXT JE ARCHÍVOM CROWDFUNDINGU NA NOVÚ KNIŽKU:

Encyclopaedia Oberstgruppenführeraea je veľmi významným spisom datujúcim sa do mojich stredoškolských čias, no až teraz dostala príležitosť vyjsť na svetlo sveta.

Knižku však treba graficky editovať a vytlačiť, čo stojí nejaký čas a finančné náklady. Encyclopaedia Oberstgruppenführeraea preto k svojmu finálnemu zrodu však potrebuje vás — vás čitateľov — ako garant toho, že tento projekt má zmysel a že v ňom treba pokračovať ďalej.

Táto maličká knižka v sebe bude zaznamenáva morbídne dehonestujúce urážky zamestnancov Gymnázia Metodova dômyselne skryté za komplexnú encyklopédiu, obskúrne pseudonymy, mytologické zápletky a alernatívne dejové línie, ktoré vo svojej celistvosti môžu každému z čitateľov dokonalým spôsobom hyperbolizovane evokovať všetky útrapy, ktoré mohli (a stále aj môžu) žiaci na Gymnáziu Metodova zažívať.

Možno si hovoríte, že celý tento text je rovnako absolútnou zmesou blbosti a mentálneho mrzáctva ako aj celá Encyclopaedia Oberstgruppenführeraea a že Vás iba trollím a že z toho v skutočnosti nič nemyslím vážne.

Netvrdím, že to tak nie je. Ale chcem aby ste si uvedomili, že ak tomu tak predsa len je, tak celá táto vec je absolútne kľúčová pre každého, kto si niekedy na nejakom mieste musel pretrpieť podobné veci s podobnými ľuďmi ako som si ja a mnohí iní museli pretrpieť so zamestnancami Gymnázia Metodova v rokoch 2017 až 2021.

Encyclopaedia Oberstgruppenführeraea je vrcholným dielom a vyjadrením všetkého, čo sa v tom čase a na tom mieste stalo. Rozhodol som sa ho spísať akonáhle som si uvedomil komplexný presah, ktorý tento zdanlivo hlúpy a primitívny emočný výstrelok má. Vkladám ho do rúk tým, ktorí sú v podobnej situácii, v akej som bol v tom čase ja, aby sa nebáli modulovať realitu svojho obmedzujúceho prostredia, smiať sa a zosmiešňovať všetko to, čo je frustrujúce. Robiť niečo explicitne absurdné z toho, čo sa snaží tváriť vážne.

A ako som napísal v mojom blogu o tom, prečo je Dogecoin jediným kryptom, do ktorého by sme mali investovať — ak si trochu zameditujeme a akceptujeme to, čo sa práve deje (nech je to už čokoľvek) a vieme pritom nájsť zmysel v akejkoľvek absurdnosti, ktorá sa vo svojej esencii nesnaží tváriť ako čokoľvek iné než to, čím v skutočnosti je (či už je to Dogecoin alebo táto knižka) — v konečnom dôsledku budeme vedieť nájsť zmysel aj v iných veciach než len v týchto explicitných absurdnostiach. A práve táto schopnosť hľadania zmyslu je absolútne kľúčová preto, aby sme našli cestu von z utrpenia tohto života. Či už spoločne, alebo každý sám za seba.

V stave, kedy akceptujeme to, čo sa práve deje, totiž neexistuje žiaden strach a ani žiadna túžba. Žiadne podmienky a žiadna reaktivita. Skrátka nič, čo by sme mohli vidieť na Gymnáziách Metodova a iných monštrózne frustrujúcich miestach. 

V takom stave nie je vôbec nič. A ak v ňom predsa len niečo je, tak je tam iba jeden veľký smiech. A pevne verím, že táto kniha bude tento stav každému z vás pripomínať.

Dodatočné info

Ak Vás zaujímajú okolnosti ohľadom mojej knihy, tak:

  • žiadna z existujúcich osôb nie je v knihe explicitne označená svojím úradným menom;
  • 1 kus výtlačku knihy bude mnou osobne venovaný do knižnice Gymnázia Metodova;
  • 10% z crowdfundingu pôjde na financovanie nášho projektu MoneroTea, ktorý sa venuje očajovávaniu a okryptovávaniu ľudí; predovšetkým fiaťákov a kávičkarov;
  • finálnu cenu za knižku vám zatiaľ neprezradím, no určite viem prisľúbiť výtlačok zdarma každému, kto prispeje v hodnote aspoň 10 eur;
  • Ten, kto prispeje sumou 20 eur dostáva výtlačok knihy zdarma a v rámci nášho projektu šálku čaju (reps. pozvanie na čajový talk/mlčanie priamo s nami :)).

Ak chcete, knihu môžete podporiť na tomto linku.